ป้องกันความปลอดภัย ด้วย TLS สำหรับ Apache บน Centos 7

ป้องกันความปลอดภัย ด้วย TLS สำหรับ Apache บน Centos 7

บทนำ TLS ย่อมากจาก “Transport layer Security” เพื่อรองรับการสื่อสาร ระหว่าง webserver และ client ให้มีความปลอดภัย โดยการใช้ระบบ certificate เพื่อเป็นการยืนยันว่า server เป็น server ที่ client ต้องการติดต่อด้วยจริง การใช้งานสามารถใช้งาน self-signed certificate หรือ certificate ที่ยืืนยันตนเอง ถึงแม้วิธีนี้จะไม่ได้ยืนยันจาก ผู้ให้การรับรอง (Trusted cerfificate authorities) แต่ก็สามารถใช้สำหรับการเข้ารหัสการสื่อสารได้ 1 ติดตั้งโปรแกรม 2 สร้าง Certificate หลังจากการติดตั้งแล้ว ให้ทำการสร้าง certificate ด้วยการสร้าง directory สำหรับเก็บ certificate ที่สร้างขึ้น โดยตั้งชื่อ certificate ว่า “apache.crt” และ key ชื่อ “apache.key” คำสั่งที่ใช้ในการสร้าง…