ป้องกันความปลอดภัย ด้วย TLS สำหรับ Apache บน Centos 7

บทนำ TLS ย่อมากจาก “Transport layer Security” เพื่อรองรับการสื่อสาร ระหว่าง webserver และ client ให้มีความปลอดภัย โดยการใช้ระบบ certificate เพื่อเป็นการยืนยันว่า server เป็น server ที่ client

Read more