ติดตั้ง Postgresql 10 บน Centos7  / Fedora

ติดตั้ง Postgresql 10 บน Centos7 / Fedora

postgresql 10 ออกให้ download แล้ว มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอน 1 ติดตั้ง Repo

ขั้นตอน 2 ติดตั้ง postgresql  server

ขั้นตอน 3 initialize Database

 

ติดตั้ง python 3 จาก source code

ติดตั้ง python 3 จาก source code

การติดตั้ง python3 จาก  source code  จะทำติดตั้ง โดยจะต้อง ไป ทำการ download source code จาก www.python.org โดย  เวอชั่นที่ทำการติดตั้งคือ 3.6.3 เนื่องจากการ compile นั้นจะต้องทำการติดตั้ง gcc ก่อน