สร้าง  Virtual Devices  ใน Andriod Studio
|

สร้าง  Virtual Devices  ใน Andriod Studio

ในการพัฒนา mobile ด้วย react native  จะต้องมีการเตรียม virtual devices สำหรับ android มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ สร้าง  virtual device เลือก พัฒนา บน Android 6 เพิ่ม path ในระบบ เลือกให้ถูกต้องกับระบบที่ใช้งานอยู่

เริ่มต้น พัฒนา mobile project  ด้วย  react native  ให้ติดตั้ง  node ในเครื่องให้เรียบร้อย ใช้  npm  เพื่อติดตั้ง

ต่อมาให้ติดตั้ง app ชื่อ expo และ กด Scan QR Code ไปยัง bar code เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่าง app.js และเครื่อง มือถือเรา

หากเราต้องการ…

แนะนำ Flutter  UI Framework

แนะนำ Flutter UI Framework

Flutter คือ Google Mobile ui framework ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถพัฒนา application ให้มีความสวยงามและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับการพัฒนา Native App ทั้ง IOS และ Android การใช้งานสามารถใช้ร่วมกับ IDE เช่น Android Studio, Visual Code , Intellij เป็นต้น การติตตั้งร่วมกับ Android Studio ด้วยการคิดตั้ง plugin ดังนี้ ติดตั้ง flutter command การติดตั้งจะติดตั้ง จาก github ดังนี้

  อ้างอิงจาก https://flutter.io/get-started/editor/ การใช้งานร่วมกับ Visual Code สามารถทำได้ดังนี้

Validate Setup

การ start ios…

พัฒนา React Native Android App บน Windows 10
|

พัฒนา React Native Android App บน Windows 10

ติดตั้ง Node.js บน window เปิด web https://nodejs.org/en/ เลือก current version ขั้นตอนการติดตั้ง verify ด้วย command

  Download java (jdk) http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads verify

เพิ่ม JAVA_PATH ใน system variable ติดตั้ง Android Studio เปิด web https://developer.android.com/studio/index.html Download และติดตั้ง เพิ่ม ANDROID_HOME C:\Users\\AppData\Local\Android\Sdk เพิ่ม target platform (SDK manager) เลือก virtual Device สำหรับ เป็น Emulator (จะต้องปิด Hyper-V )ด้วย

พัฒนา API  ด้วย Flask Application
|

พัฒนา API ด้วย Flask Application

Flask คือ python webframe work เรียนรู้ได้ง่าย Flask object ที่ทำการ implement WSGI application และมีประสิทธิภาพ มาเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นการพัฒนา ไปดูตัวอย่าง ได้ที่ http://flask.pocoo.org/ ติดตั้ง Flask ด้วย pip

Flask application เลือกสร้างได้ สองแบบ 1 สร้าง app.py ด้วยการสร้าง module (ไฟล์ที่มีนามสกุล py) เหมาะกับ application ขนาดเล็ ไม่ได้มีความซับซ้อน

2 สร้าง app.py ด้วยการสร้าง python package (Directory ที่มีไฟล์ __init__.py)

มาดูตัวอย่างแบบง่ายๆๆ ก่อนครับ ให้สร้าง python module

วิธีการ…

Dev Environment Fedora 28
|

Dev Environment Fedora 28

กำหนดการของการ release fedora 28 2018-04-03 Beta Release (Target #1) 2018-04-17 Final Freeze (*) 2018-05-01 Fedora 28 Final Release (GA) (Preferred Target) 2018-05-08 Fedora 28 Final Release (GA) (Target #1) ติดตั้ง Dev Environment สำหรับ Fedora 28 วางแผนการใช้งาน Vagrant บน Linux libvirt ไม่ใช่ผ่านทาง Virtualbox มีขั้นตอนดังนี้ 1) ติดตั้ง package ที่จำเป็น และ ต้องมีการ enable vt-x ใน Bios ก่อน

ThingsBoard IOT Dashboard บน Centos 7

ThingsBoard IOT Dashboard บน Centos 7

ติดตั้ง thingsboard บน centos 7 และใช้งานร่วมกับ postgresql มีขั้นตอนดังนี้ 1). ติดตั้ง java 8

เปิด firewall

2). ติดตั้ง postgresql

3). ตั้งค่า config

4) สร้างฐานข้อมูล

5) ติดตัง thingsboard

6) config

ตั้งค่า memory

ตั้งค่า crontab ให้มีการ restart service เวลา 9.00 am, 21.00 pm

7). หลังจากติดตั้งเรียบร้อย ให้run script

เปิด http://your-ip::8080…

ติดตั้ง openstreet map บน  ubuntu 16.04

ติดตั้ง openstreet map บน ubuntu 16.04

ขั้นตอนการติดตั้ง openstreet map บน ubuntu server มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1). update server

2). ติดตั้ง dependencies

3). ติดตั้ง postgres

จะสร้าง user ชื่อว่า postgres ในระหว่างการติดตั้ง ที่มีสิทธิในการเเข้าใช้ ฐานข้อมูล ถือว่าเป็น user root ของ postgres database การใช้งานฐานข้อมูล ในครั้งแรก ให้ทำการ login เป็น postgres ต่อมาจะสร้าง database ชื่อ osm และ database ชื่อ gis

สร้าง hstore และ postgis extension

ออกจาก postgres…

ติตตั้ง STS (Spring  Tool Suite) บน Eclipse

ติตตั้ง STS (Spring Tool Suite) บน Eclipse

Spring Tool Suite (STS) เป็นส่วน ขยาย ของ Eclipse IDE เพื่อใช้สำหรับ พัฒนา  Spring Application มีขั้นตอนดังนี้ 1).  ไปยัง market place 2). ให้ค้นหาคำว่า sts 3). ยืนยัน package 4). ยืนยัน license 5). restart eclipse เมื่อ report เปิดขึ้นมาใหม่ จะเห็น spring framework 6) เปลี่ยน perspective เลือก spring 8) สร้าง spring boot project 9) ใส่ข้อมูล application 10)จะได้โครงสร้างของตัวโปรเจค พิจารณา ไฟล์ pom.xml

 …

ติดตั้ง Maven บน  Eclipse

ติดตั้ง Maven บน Eclipse

มีขั้นตอนดังนี้ 1. กด Help จากเมนูใน Eclipse และเลือก Install New Software 2.กดปุ่ม Add จะได้หน้า window ใหม่เปิดขั้นมาก ให้ใส่ url สำหรับ maven repository 3. ตั้งชื่อ name ว่า Maven และ location ตั้งเป็น http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases/ 4. ให้กดเลือก package และ กด next และ กด next อีกครั้ง 5. ยอมรับ Term and condition 6. สร้าง project ใหม่ และต่อมา 7 เลือก quickstart 8 เลือก groupid,…

Deep Learning:   Tensorflow

Deep Learning: Tensorflow

เรียนรู้ ใช้งาน Google’s Deep Learning Framework ที่ได้รับนิยม คือ TensorFlow ผ่านภาษา python3 เพื่อเรียนรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห็แบบ BigData นำมาผ่าน Machine Learning เพื่อให้เรียนรู้ ข้อมูล (algorithms) ในรูปแบบที่เป็น multi-layer neural networks ผลลัพท์ที่ได้ คือ Data Model ที่จะนำไปใช้งานต่อไป จากรูปจะสังเกตุได้ถึงกระบวนการของ Training Pipeline ที่ tensorflow ได้นำมาใช้วิเคราะห์ ผ่านทาง neutron network ที่จะให้คอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ในการเริ่มต้นการเรียนรู้ จะเริ่มต้นด้วยการใช้งานผ่านทาง ภาษา python ที่จะมีความเรียบง่าย และมีประสิทธิภาพ Architecture Tensorflow มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ 1). ติดตั้ง จะเป็นการติดตั้งผ่านทาง pip (package…