|

ติตตั้ง Arduino IDE บน Fedora 27

หลังจากติดตั้ง ide บน window 10 แล้ว แต่การติดตั้ง บน fedora 27 ไม่จำเป็นต้อง Download แต่สามารถติดตั้งผ่านทาง repository ได้ทันที และต้อง เพิ่ม user ในกลุ่ม uucp,dialout,lock

หลังจาก reboot


 

Similar Posts