เริ่มต้นใช้งาน Arduino IDE Windows 10

การเริ่มต้นการพัฒนา Arduno uno นั้นต้องมีการติดตั้ง IDE โดย ไปยังหน้า Download Download page เลือกทำการ Download installer (exe) หรือ zip packages แนะนำให้โหลด install เพื่อทำการติตตั้งโดยตรง เพราะจะทำการติตตั้ง ide และ driver ที่จำเป็นในคราวเดียวกัน เมื่อทำการ Download เรียบร้อย ก็ให้ดำเนินการติดตั้งดังนี้
ยอมรับ License

เลือกติดตั้งทั้งหมด

เลือก folder สำหรับการติดตั้ง


ติดตั้ง Adafruit Industries

ติดตั้ง USB driver


สิ้นสุดการติดตั้ง

เปิด ide

เชื่อมต่อ port

เลือก Board Arduino Uno

หากเลือก port ไม่ตรงก็แสดง error

Similar Posts