ติตตั้ง STS (Spring Tool Suite) บน Eclipse

Spring Tool Suite (STS) เป็นส่วน ขยาย ของ Eclipse IDE เพื่อใช้สำหรับ พัฒนา  Spring Application มีขั้นตอนดังนี้

1).  ไปยัง market place

2). ให้ค้นหาคำว่า sts

3). ยืนยัน package

4). ยืนยัน license

5). restart eclipse

เมื่อ report เปิดขึ้นมาใหม่ จะเห็น spring framework

6) เปลี่ยน perspective

เลือก spring

8) สร้าง spring boot project

9) ใส่ข้อมูล application

10)จะได้โครงสร้างของตัวโปรเจค

พิจารณา ไฟล์ pom.xml

 

พิจารณาไฟล์  HelloSpringBootApplication.java

11). build dependency

12). Run Spring