ติดตั้ง openstreet map บน ubuntu 16.04

ขั้นตอนการติดตั้ง openstreet map บน ubuntu server มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1). update server

2). ติดตั้ง dependencies

3). ติดตั้ง postgres

จะสร้าง user ชื่อว่า postgres ในระหว่างการติดตั้ง ที่มีสิทธิในการเเข้าใช้ ฐานข้อมูล ถือว่าเป็น user root ของ postgres database การใช้งานฐานข้อมูล ในครั้งแรก ให้ทำการ login เป็น postgres ต่อมาจะสร้าง database ชื่อ osm และ database ชื่อ gis

สร้าง hstore และ postgis extension

ออกจาก postgres user


4) ติดตั้ง osm2pgsql เป็น เครื่องเมื่อที่จะ บันทึก openstreep map สู่ ฐานข้อมูล postgres


5) ติดตั้ง Mapnik เป็นเครื่องมือ ที่ใช้สำหรับการ render ทำงานร่วมกับ mod_tile

6) ติดตั้ง mod_tile

7). สร้าง unix user ชื่อ osm เพื่อเป็น user สำหรับการใช้งาน

8) ติดตั้ง carto ด้วย node เพื่อใช้ compile carto project ให้ mapnik.xml

9) Download openstreetmap-carto version ล่าสุด และ convert project.mml สู่ mapnik.xml

10) Download ข้อมูลแผนที่จาก http://download.geofabrik.de/ เลือก Asia > Thailand

11) บันทึกใน ฐานข้อมูล

อธิบายคำสั่ง
-d gis Database ที่ใช้ชื่อ gis
--create Load data สู่ ฐานข้อมูล ที่ยังว่าง
--slim ใช้ตาราง slim ตอน rendering
-G
--hstore
--tag-transform-script
-C 2500 พื้นที่หน่วยความจำที่ osm2pgsql ใช้ในการ import
--number-processes 1 ใช้ จำนวน CPU
verify


12). Download shapefile

13). Download Fonts

14 ตั้งค่า

15). ตั้งค่า apache

บันทึก file

16) เพิ่ม virtual host

เพิ่มในระหว่างบันทัดของ “ServerAdmin” และ “DocumentRoot”

17) restart server

18 start service renderd

19) กำหนดให้ renderd ทำงาน ใน backgroud mode

20 ทดสอบร่วมกับ openlayer

สร้าง file index.html และแทนค่า your-ip ด้วย ip ของ server

Similar Posts