|

พัฒนา React Native Android App บน Windows 10

ติดตั้ง Node.js บน window เปิด web https://nodejs.org/en/ เลือก current version

ขั้นตอนการติดตั้ง

verify ด้วย command

 
Download java (jdk) http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads

verify

เพิ่ม JAVA_PATH ใน system variable

ติดตั้ง Android Studio
เปิด web https://developer.android.com/studio/index.html
Download และติดตั้ง

เพิ่ม ANDROID_HOME C:\Users\\AppData\Local\Android\Sdk

เพิ่ม target platform (SDK manager)

เลือก virtual Device สำหรับ เป็น Emulator (จะต้องปิด Hyper-V )ด้วย

Similar Posts