ติดตั้ง  postgresql จาก source

ติดตั้ง postgresql จาก source

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา postgresql ได้ประกาศ release postgresql 10.3 ลองมาทดสอบการใช้งานโดยการติดตั้งผ่าน Source กันดู

  สร้าง user สำหรับใช้งาน เนื่องจากเราทำงานใน ฐานะของ root และ ก่อนการใช้งานจะต้องสร้าง user ชื่อ postgres แทน root

ขั้นตอน initial Database โดยให้เปลี่ยนเป็น user postgres

รายละเดียด -D ที่เก็บ Database -U Database Super user -W หยุดถาม password เริ่มต้น start ด้วยคำสั่ง pg_ctl

ปรับแต่ง config

Reset ค่า password root ให้แก่  mysql และ  mariadb

Reset ค่า password root ให้แก่ mysql และ mariadb

ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย คือต้องการ ที่จะ reset password เนื่องจากไม่ทราบว่าเดิมใข้ค่า password อะไรสามารถทำได้ ง่ายๆ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 หยุดการทำงานของ mariadb-server และ start แบบ safe

ขั้นตอนที่ 3 Login แบบไม่ต้องใช้ password

ขั้นตอนที่ 4 ตั้งค่า password ใหม่

ขั้นตอนที่ 5 หยุดการทำงาน แบบ safe และค่อย start แบบปรกติ

มาเริ่มต้นใช้งาน jenkins และ Docker

มาเริ่มต้นใช้งาน jenkins และ Docker

ทดสอบการใช้งาน jenkins ผ่านทาง Docker 1 ติดตั้ง Docker Binary

2 ดาวโหลด jenkins image

3 เริ่มต้น Docker

4 ดูค่า temporary password

8 เปิด browser localhost:8080 และนำค่า password มาใส่หลังจากกรอก password ก็ติดตั้ง pluginสร้าง admin user และ กำหนด passwordเริ่มต้น การใช้งานหยุด Docker

มาเริ่มต้นสร้าง marven project ด้วย command line

Test file Apptest.java

กด manage Jenkins…

ปรับแต่ง Sublime ให้ใช้ Dart

การตั้งค่าให้ Sublime Text 3 ให้ใช้ Dart ให้ทำการ install Dart ไปยัง Tools > Command plette เลือก Dart ตั้งค่าของ preference