มาเริ่มต้นใช้งาน jenkins และ Docker

ทดสอบการใช้งาน jenkins ผ่านทาง Docker

1 ติดตั้ง Docker Binary

2 ดาวโหลด jenkins image

3 เริ่มต้น Docker

4 ดูค่า temporary password

8 เปิด browser localhost:8080 และนำค่า password มาใส่

หลังจากกรอก password ก็ติดตั้ง plugin


สร้าง admin user และ กำหนด password

เริ่มต้น การใช้งาน


หยุด Docker

มาเริ่มต้นสร้าง marven project ด้วย command line

Test file Apptest.java

กด manage Jenkins เพื่อติดตั้ง maven plugin เลือก plugin แล้วก็ Download now and install after restart

สร้าง job ใหม่ ด้วยการกด Create new jobs


ตั้งชื่อ mavendemo เลือก Maven project กด ok

ติดตั้ง jdk , maven

ใน section Global Tool Configuration
jdk

maven

note local install

Similar Posts