ติดตั้ง postgresql จาก source

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา postgresql ได้ประกาศ release postgresql 10.3 ลองมาทดสอบการใช้งานโดยการติดตั้งผ่าน Source กันดู

 

สร้าง user สำหรับใช้งาน เนื่องจากเราทำงานใน ฐานะของ root และ ก่อนการใช้งานจะต้องสร้าง user ชื่อ postgres แทน root

ขั้นตอน initial Database โดยให้เปลี่ยนเป็น user postgres

รายละเดียด
-D ที่เก็บ Database
-U Database Super user
-W หยุดถาม password

เริ่มต้น start ด้วยคำสั่ง pg_ctl

ปรับแต่ง config

config pg_hba.conf โดย default กำหนดให้เป็น

เปลี่ยนเป็น

ให้ Stop และ Start ใหม่ จะต้องใช้ password ของ postgres

start postgresql จาก user อื่นๆ

Similar Posts