ติดตั้ง  postgresql จาก source

ติดตั้ง postgresql จาก source

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา postgresql ได้ประกาศ release postgresql 10.3 ลองมาทดสอบการใช้งานโดยการติดตั้งผ่าน Source กันดู

  สร้าง user สำหรับใช้งาน เนื่องจากเราทำงานใน ฐานะของ root และ ก่อนการใช้งานจะต้องสร้าง user ชื่อ postgres แทน root

ขั้นตอน initial Database โดยให้เปลี่ยนเป็น user postgres

รายละเดียด -D ที่เก็บ Database -U Database Super user -W หยุดถาม password เริ่มต้น start ด้วยคำสั่ง pg_ctl

ปรับแต่ง config

Reset ค่า password root ให้แก่  mysql และ  mariadb

Reset ค่า password root ให้แก่ mysql และ mariadb

ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย คือต้องการ ที่จะ reset password เนื่องจากไม่ทราบว่าเดิมใข้ค่า password อะไรสามารถทำได้ ง่ายๆ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 หยุดการทำงานของ mariadb-server และ start แบบ safe

ขั้นตอนที่ 3 Login แบบไม่ต้องใช้ password

ขั้นตอนที่ 4 ตั้งค่า password ใหม่

ขั้นตอนที่ 5 หยุดการทำงาน แบบ safe และค่อย start แบบปรกติ

มาเริ่มต้นใช้งาน jenkins และ Docker

มาเริ่มต้นใช้งาน jenkins และ Docker

ทดสอบการใช้งาน jenkins ผ่านทาง Docker 1 ติดตั้ง Docker Binary

2 ดาวโหลด jenkins image

3 เริ่มต้น Docker

4 ดูค่า temporary password

8 เปิด browser localhost:8080 และนำค่า password มาใส่หลังจากกรอก password ก็ติดตั้ง pluginสร้าง admin user และ กำหนด passwordเริ่มต้น การใช้งานหยุด Docker

มาเริ่มต้นสร้าง marven project ด้วย command line

Test file Apptest.java

กด manage Jenkins…

ปรับแต่ง Sublime ให้ใช้ Dart

การตั้งค่าให้ Sublime Text 3 ให้ใช้ Dart ให้ทำการ install Dart ไปยัง Tools > Command plette เลือก Dart ตั้งค่าของ preference

สร้าง  Virtual Devices  ใน Andriod Studio
|

สร้าง  Virtual Devices  ใน Andriod Studio

ในการพัฒนา mobile ด้วย react native  จะต้องมีการเตรียม virtual devices สำหรับ android มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ สร้าง  virtual device เลือก พัฒนา บน Android 6 เพิ่ม path ในระบบ เลือกให้ถูกต้องกับระบบที่ใช้งานอยู่

เริ่มต้น พัฒนา mobile project  ด้วย  react native  ให้ติดตั้ง  node ในเครื่องให้เรียบร้อย ใช้  npm  เพื่อติดตั้ง

ต่อมาให้ติดตั้ง app ชื่อ expo และ กด Scan QR Code ไปยัง bar code เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่าง app.js และเครื่อง มือถือเรา

หากเราต้องการ…

แนะนำ Flutter  UI Framework

แนะนำ Flutter UI Framework

Flutter คือ Google Mobile ui framework ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถพัฒนา application ให้มีความสวยงามและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับการพัฒนา Native App ทั้ง IOS และ Android การใช้งานสามารถใช้ร่วมกับ IDE เช่น Android Studio, Visual Code , Intellij เป็นต้น การติตตั้งร่วมกับ Android Studio ด้วยการคิดตั้ง plugin ดังนี้ ติดตั้ง flutter command การติดตั้งจะติดตั้ง จาก github ดังนี้

  อ้างอิงจาก https://flutter.io/get-started/editor/ การใช้งานร่วมกับ Visual Code สามารถทำได้ดังนี้

Validate Setup

การ start ios…

พัฒนา React Native Android App บน Windows 10
|

พัฒนา React Native Android App บน Windows 10

ติดตั้ง Node.js บน window เปิด web https://nodejs.org/en/ เลือก current version ขั้นตอนการติดตั้ง verify ด้วย command

  Download java (jdk) http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads verify

เพิ่ม JAVA_PATH ใน system variable ติดตั้ง Android Studio เปิด web https://developer.android.com/studio/index.html Download และติดตั้ง เพิ่ม ANDROID_HOME C:\Users\\AppData\Local\Android\Sdk เพิ่ม target platform (SDK manager) เลือก virtual Device สำหรับ เป็น Emulator (จะต้องปิด Hyper-V )ด้วย

พัฒนา API  ด้วย Flask Application
|

พัฒนา API ด้วย Flask Application

Flask คือ python webframe work เรียนรู้ได้ง่าย Flask object ที่ทำการ implement WSGI application และมีประสิทธิภาพ มาเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นการพัฒนา ไปดูตัวอย่าง ได้ที่ http://flask.pocoo.org/ ติดตั้ง Flask ด้วย pip

Flask application เลือกสร้างได้ สองแบบ 1 สร้าง app.py ด้วยการสร้าง module (ไฟล์ที่มีนามสกุล py) เหมาะกับ application ขนาดเล็ ไม่ได้มีความซับซ้อน

2 สร้าง app.py ด้วยการสร้าง python package (Directory ที่มีไฟล์ __init__.py)

มาดูตัวอย่างแบบง่ายๆๆ ก่อนครับ ให้สร้าง python module

วิธีการ…

Dev Environment Fedora 28
|

Dev Environment Fedora 28

กำหนดการของการ release fedora 28 2018-04-03 Beta Release (Target #1) 2018-04-17 Final Freeze (*) 2018-05-01 Fedora 28 Final Release (GA) (Preferred Target) 2018-05-08 Fedora 28 Final Release (GA) (Target #1) ติดตั้ง Dev Environment สำหรับ Fedora 28 วางแผนการใช้งาน Vagrant บน Linux libvirt ไม่ใช่ผ่านทาง Virtualbox มีขั้นตอนดังนี้ 1) ติดตั้ง package ที่จำเป็น และ ต้องมีการ enable vt-x ใน Bios ก่อน

ThingsBoard IOT Dashboard บน Centos 7

ThingsBoard IOT Dashboard บน Centos 7

ติดตั้ง thingsboard บน centos 7 และใช้งานร่วมกับ postgresql มีขั้นตอนดังนี้ 1). ติดตั้ง java 8

เปิด firewall

2). ติดตั้ง postgresql

3). ตั้งค่า config

4) สร้างฐานข้อมูล

5) ติดตัง thingsboard

6) config

ตั้งค่า memory

ตั้งค่า crontab ให้มีการ restart service เวลา 9.00 am, 21.00 pm

7). หลังจากติดตั้งเรียบร้อย ให้run script

เปิด http://your-ip::8080…