ติดตั้ง openstreet map บน ubuntu 16.04

ขั้นตอนการติดตั้ง openstreet map บน ubuntu server มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1). update server

2). ติดตั้ง dependencies

3). ติดตั้ง postgres

จะสร้าง

Read more

Deep Learning: Tensorflow

เรียนรู้ ใช้งาน Google’s Deep Learning Framework ที่ได้รับนิยม คือ TensorFlow ผ่านภาษา python3 เพื่อเรียนรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห็แบบ BigData นำมาผ่าน Machine Learning เพื่อให้เรียนรู้ ข้อมูล (algorithms)

Read more

Pull-up Pull-down คืออะไร

เมื่อมีการกำหนด pin ให้มีเป็น ขา INPUT แต่เมื่อไม่มีการต่อกับภายนอก โปรแกรมก็จะไม่สามารถกำหนดสถานะ (State of pin) อย่างชัดเจน เรียกว่าสถานะการนี้ว่า floating อาจเป็น HIGH หรือ LOW บอกได้ยาก เพื่อป้องการไม่เป็น unknown

Read more

เริ่มต้นใช้งาน Arduino IDE Windows 10

การเริ่มต้นการพัฒนา Arduno uno นั้นต้องมีการติดตั้ง IDE โดย ไปยังหน้า Download Download page เลือกทำการ Download installer (exe) หรือ zip packages แนะนำให้โหลด install เพื่อทำการติตตั้งโดยตรง

Read more

พัฒนา Twitter Bootstrap 4 ด้วย Gulp และ Node.js

Gulp คืออะไร Gulp เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การ  compile sass/less ที่นำมาใช้งานสำหรับการพัฒนาร่วมกับ Twitter bootstrap 4 ได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับสามารถใช้งานร่วมกับ browser-sync ทำให้  browser สามารถแสดงผลทันทีไม่ต้องทำการ reload ก่อนการใช้งาน Gulp

Read more