ติดตั้ง Postgresql 10 บน Centos7 / Fedora

postgresql 10 ออกให้ download แล้ว มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอน 1 ติดตั้ง Repo

ขั้นตอน 2 ติดตั้ง postgresql  server

ขั้นตอน 3 initialize

Read more