Dev Environment Fedora 28
|

Dev Environment Fedora 28

กำหนดการของการ release fedora 28 2018-04-03 Beta Release (Target #1) 2018-04-17 Final Freeze (*) 2018-05-01 Fedora 28 Final Release (GA) (Preferred Target) 2018-05-08 Fedora 28 Final Release (GA) (Target #1) ติดตั้ง Dev Environment สำหรับ Fedora 28 วางแผนการใช้งาน Vagrant บน Linux libvirt ไม่ใช่ผ่านทาง Virtualbox มีขั้นตอนดังนี้ 1) ติดตั้ง package ที่จำเป็น และ ต้องมีการ enable vt-x ใน Bios ก่อน

Ansible Configuration Management
| |

Ansible Configuration Management

มาเรียนรู้การใช้งาน Ansible Ansible คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการจัดการ configuration โดยจะทำงานผ่านทาง ssh พัฒนาด้วย ภาษา python การทำงานจะงานในรูปแบบที่ต้องมี management node ที่ทำหน้าเป็น server หลังที่จะทำหน้าเป็น ผู้ที่จะต้องไปติดตั้ง package บน เครื่องserverในระบบ การทำงานจะประกอบด้วยfile ที่เกี่ยวข้อง 2 file คือ inventory file และ playbook inventory file ทำหน้าเก่็บรายชื่อของ server หรือ ip ของ server ที่จะใช้สำหรับเป้าหมายสำหรับการติดตั้ง โดยdefault หาไม่มีการกำหนด ใน option -i ก็จะใช้ inventory ตือ /etc/ansible/hosts เราสามารถที่จะแก้ไขค่านี้ได้โดยทำการแก้ไข file /etc/ansible/ansible.cfg playbook.yml ไฟล์นี้จะเป็นตัวระบุว่า จะให้ ansible…