สร้าง  Virtual Devices  ใน Andriod Studio
|

สร้าง  Virtual Devices  ใน Andriod Studio

ในการพัฒนา mobile ด้วย react native  จะต้องมีการเตรียม virtual devices สำหรับ android มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ สร้าง  virtual device เลือก พัฒนา บน Android 6 เพิ่ม path ในระบบ เลือกให้ถูกต้องกับระบบที่ใช้งานอยู่

เริ่มต้น พัฒนา mobile project  ด้วย  react native  ให้ติดตั้ง  node ในเครื่องให้เรียบร้อย ใช้  npm  เพื่อติดตั้ง

ต่อมาให้ติดตั้ง app ชื่อ expo และ กด Scan QR Code ไปยัง bar code เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่าง app.js และเครื่อง มือถือเรา

หากเราต้องการ…

พัฒนา React Native Android App บน Windows 10
|

พัฒนา React Native Android App บน Windows 10

ติดตั้ง Node.js บน window เปิด web https://nodejs.org/en/ เลือก current version ขั้นตอนการติดตั้ง verify ด้วย command

  Download java (jdk) http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads verify

เพิ่ม JAVA_PATH ใน system variable ติดตั้ง Android Studio เปิด web https://developer.android.com/studio/index.html Download และติดตั้ง เพิ่ม ANDROID_HOME C:\Users\\AppData\Local\Android\Sdk เพิ่ม target platform (SDK manager) เลือก virtual Device สำหรับ เป็น Emulator (จะต้องปิด Hyper-V )ด้วย

พัฒนา API  ด้วย Flask Application
|

พัฒนา API ด้วย Flask Application

Flask คือ python webframe work เรียนรู้ได้ง่าย Flask object ที่ทำการ implement WSGI application และมีประสิทธิภาพ มาเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นการพัฒนา ไปดูตัวอย่าง ได้ที่ http://flask.pocoo.org/ ติดตั้ง Flask ด้วย pip

Flask application เลือกสร้างได้ สองแบบ 1 สร้าง app.py ด้วยการสร้าง module (ไฟล์ที่มีนามสกุล py) เหมาะกับ application ขนาดเล็ ไม่ได้มีความซับซ้อน

2 สร้าง app.py ด้วยการสร้าง python package (Directory ที่มีไฟล์ __init__.py)

มาดูตัวอย่างแบบง่ายๆๆ ก่อนครับ ให้สร้าง python module

วิธีการ…

ติตตั้ง STS (Spring  Tool Suite) บน Eclipse

ติตตั้ง STS (Spring Tool Suite) บน Eclipse

Spring Tool Suite (STS) เป็นส่วน ขยาย ของ Eclipse IDE เพื่อใช้สำหรับ พัฒนา  Spring Application มีขั้นตอนดังนี้ 1).  ไปยัง market place 2). ให้ค้นหาคำว่า sts 3). ยืนยัน package 4). ยืนยัน license 5). restart eclipse เมื่อ report เปิดขึ้นมาใหม่ จะเห็น spring framework 6) เปลี่ยน perspective เลือก spring 8) สร้าง spring boot project 9) ใส่ข้อมูล application 10)จะได้โครงสร้างของตัวโปรเจค พิจารณา ไฟล์ pom.xml

 …

ติดตั้ง Maven บน  Eclipse

ติดตั้ง Maven บน Eclipse

มีขั้นตอนดังนี้ 1. กด Help จากเมนูใน Eclipse และเลือก Install New Software 2.กดปุ่ม Add จะได้หน้า window ใหม่เปิดขั้นมาก ให้ใส่ url สำหรับ maven repository 3. ตั้งชื่อ name ว่า Maven และ location ตั้งเป็น http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases/ 4. ให้กดเลือก package และ กด next และ กด next อีกครั้ง 5. ยอมรับ Term and condition 6. สร้าง project ใหม่ และต่อมา 7 เลือก quickstart 8 เลือก groupid,…

พัฒนา Twitter Bootstrap 4 ด้วย Gulp และ Node.js

พัฒนา Twitter Bootstrap 4 ด้วย Gulp และ Node.js

Gulp คืออะไร Gulp เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การ  compile sass/less ที่นำมาใช้งานสำหรับการพัฒนาร่วมกับ Twitter bootstrap 4 ได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับสามารถใช้งานร่วมกับ browser-sync ทำให้  browser สามารถแสดงผลทันทีไม่ต้องทำการ reload ก่อนการใช้งาน Gulp จะต้องทำการติดตั้ง Node.js ให้เรียบร้อยก่อนดังนี้ ติดตั้ง Node, NPM บน mac ผ่านทาง brew

ติดตั้ง node บน Fedora

หลังจากติดตั้ง ให้ติดตั้ง Gulp ให้เป็น –global

สร้าง bootstrap4 folder เพื่อให้ทำหน้าที่เป็น Project folder สามารถตั้งชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้ ตามที่ต้องการ

สร้าง package.json ด้วย คำสั่ง…