พัฒนา API ด้วย Flask Application

Flask คือ python webframe work เรียนรู้ได้ง่าย Flask object ที่ทำการ implement WSGI application และมีประสิทธิภาพ มาเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นการพัฒนา ไปดูตัวอย่าง ได้ที่ http://flask.pocoo.org/ ติดตั้ง Flask ด้วย

Read more

Deep Learning: Tensorflow

เรียนรู้ ใช้งาน Google’s Deep Learning Framework ที่ได้รับนิยม คือ TensorFlow ผ่านภาษา python3 เพื่อเรียนรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห็แบบ BigData นำมาผ่าน Machine Learning เพื่อให้เรียนรู้ ข้อมูล (algorithms)

Read more

Bottle: Python web Framework ตอนที่  1

Bottle คือ WSGI web-framework สำหรับภาษา python มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีความเร็ว และใช้งานได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้ง  Dependency เพิ่มเติม เนื่องจาก ทั้งหมดเป็น Standard Library ของ  python เอง 1). ติดตั้งด้วยคำสั่ง

Read more

ติดตั้ง python 3 จาก source code

การติดตั้ง python3 จาก  source code  จะทำติดตั้ง โดยจะต้อง ไป ทำการ download source code จาก www.python.org โดย  เวอชั่นที่ทำการติดตั้งคือ 3.6.3 เนื่องจากการ compile นั้นจะต้องทำการติดตั้ง

Read more