พัฒนา API  ด้วย Flask Application
|

พัฒนา API ด้วย Flask Application

Flask คือ python webframe work เรียนรู้ได้ง่าย Flask object ที่ทำการ implement WSGI application และมีประสิทธิภาพ มาเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นการพัฒนา ไปดูตัวอย่าง ได้ที่ http://flask.pocoo.org/ ติดตั้ง Flask ด้วย pip

Flask application เลือกสร้างได้ สองแบบ 1 สร้าง app.py ด้วยการสร้าง module (ไฟล์ที่มีนามสกุล py) เหมาะกับ application ขนาดเล็ ไม่ได้มีความซับซ้อน

2 สร้าง app.py ด้วยการสร้าง python package (Directory ที่มีไฟล์ __init__.py)

มาดูตัวอย่างแบบง่ายๆๆ ก่อนครับ ให้สร้าง python module

วิธีการ…

Deep Learning:   Tensorflow

Deep Learning: Tensorflow

เรียนรู้ ใช้งาน Google’s Deep Learning Framework ที่ได้รับนิยม คือ TensorFlow ผ่านภาษา python3 เพื่อเรียนรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห็แบบ BigData นำมาผ่าน Machine Learning เพื่อให้เรียนรู้ ข้อมูล (algorithms) ในรูปแบบที่เป็น multi-layer neural networks ผลลัพท์ที่ได้ คือ Data Model ที่จะนำไปใช้งานต่อไป จากรูปจะสังเกตุได้ถึงกระบวนการของ Training Pipeline ที่ tensorflow ได้นำมาใช้วิเคราะห์ ผ่านทาง neutron network ที่จะให้คอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ในการเริ่มต้นการเรียนรู้ จะเริ่มต้นด้วยการใช้งานผ่านทาง ภาษา python ที่จะมีความเรียบง่าย และมีประสิทธิภาพ Architecture Tensorflow มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ 1). ติดตั้ง จะเป็นการติดตั้งผ่านทาง pip (package…

Bottle: Python web Framework ตอนที่  1

Bottle: Python web Framework ตอนที่  1

Bottle คือ WSGI web-framework สำหรับภาษา python มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีความเร็ว และใช้งานได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้ง  Dependency เพิ่มเติม เนื่องจาก ทั้งหมดเป็น Standard Library ของ  python เอง 1). ติดตั้งด้วยคำสั่ง pip,pip3 แล้วแต่ว่าจะใช้ python version อะไร เปิด   terminal   และพิมพ์คำสั่งเพื่อการติดตั้ง โดยให้พิมพ์เฉพาะ คำสั่งที่อยู่หลังเครื่องหมาย “$” เท่านั้น เพราะบรรทัดที่ที่ไม่มีเครื่องหมาย “$” จะเป็นผลลัพท์ที่ได้มาเท่านั้น เริ่มต้นให้สร้าง project folder  ชื่อ  bottle และสร้าง virtualenv ใน  project folder

2). สร้าง ไฟล์ชื่อว่า app.py  ดังนี้

3)  สตาร์ท  webserver…

ติดตั้ง python 3 จาก source code

ติดตั้ง python 3 จาก source code

การติดตั้ง python3 จาก  source code  จะทำติดตั้ง โดยจะต้อง ไป ทำการ download source code จาก www.python.org โดย  เวอชั่นที่ทำการติดตั้งคือ 3.6.3 เนื่องจากการ compile นั้นจะต้องทำการติดตั้ง gcc ก่อน