• สร้าง  Virtual Devices  ใน Andriod Studioสร้าง  Virtual Devices  ใน Andriod Studio
  ในการพัฒนา mobile ด้วย react native  จะต้องมีการเตรียม virtual devices สำหรับ android มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ สร้าง  virtual device เลือก พัฒนา บน Android 6 เพิ่ม path ในระบบ เลือกให้ถูกต้องกับระบบที่ใช้งานอยู่ Shell //mac os เพิ่มเติมใน ~/.bash_profile export ANDROID_HOME=/Users/mee/Library/Android/sdk export PATH=$ANDROID_HOME/platform-tools:$ANDROID_HOME/tools/bin:$PATH 123 //mac ...
 • พัฒนา React Native Android App บน Windows 10พัฒนา React Native Android App บน Windows 10
  ติดตั้ง Node.js บน window เปิด web https://nodejs.org/en/ เลือก current version ขั้นตอนการติดตั้ง verify ด้วย command node -v v9.10.1 12 node -vv9.10.1   Download java (jdk) http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads verify java -version java version "10" 2018-03-20 Java(TM) SE Runtime Environment 18.3 ...
 • พัฒนา API ด้วย Flask Applicationพัฒนา API ด้วย Flask Application
  Flask คือ python webframe work เรียนรู้ได้ง่าย Flask object ที่ทำการ implement WSGI application และมีประสิทธิภาพ มาเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นการพัฒนา ไปดูตัวอย่าง ได้ที่ http://flask.pocoo.org/ ติดตั้ง Flask ด้วย pip install flask Shell $ mkdir Flaskexample1 $ cd Flaskexample1 $ ...
 • ติตตั้ง STS (Spring Tool Suite) บน Eclipseติตตั้ง STS (Spring Tool Suite) บน Eclipse
  Spring Tool Suite (STS) เป็นส่วน ขยาย ของ Eclipse IDE เพื่อใช้สำหรับ พัฒนา  Spring Application มีขั้นตอนดังนี้ 1).  ไปยัง market place 2). ให้ค้นหาคำว่า sts 3). ยืนยัน package 4). ยืนยัน license 5). restart eclipse เมื่อ ...
 • ติดตั้ง Maven บน Eclipseติดตั้ง Maven บน Eclipse
  มีขั้นตอนดังนี้ 1. กด Help จากเมนูใน Eclipse และเลือก Install New Software 2.กดปุ่ม Add จะได้หน้า window ใหม่เปิดขั้นมาก ให้ใส่ url สำหรับ maven repository 3. ตั้งชื่อ name ว่า Maven และ location ตั้งเป็น ...
 • พัฒนา Twitter Bootstrap 4 ด้วย Gulp และ Node.jsพัฒนา Twitter Bootstrap 4 ด้วย Gulp และ Node.js
  Gulp คืออะไร Gulp เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การ  compile sass/less ที่นำมาใช้งานสำหรับการพัฒนาร่วมกับ Twitter bootstrap 4 ได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับสามารถใช้งานร่วมกับ browser-sync ทำให้  browser สามารถแสดงผลทันทีไม่ต้องทำการ reload ก่อนการใช้งาน Gulp จะต้องทำการติดตั้ง Node.js ให้เรียบร้อยก่อนดังนี้ ติดตั้ง Node, NPM บน ...