ติดตั้ง openstreet map บน ubuntu 16.04

ขั้นตอนการติดตั้ง openstreet map บน ubuntu server มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1). update server

2). ติดตั้ง dependencies

3). ติดตั้ง postgres

จะสร้าง user ชื่อว่า postgres ในระหว่างการติดตั้ง ที่มีสิทธิในการเเข้าใช้ ฐานข้อมูล ถือว่าเป็น user root ของ postgres database การใช้งานฐานข้อมูล ในครั้งแรก ให้ทำการ login เป็น postgres ต่อมาจะสร้าง database ชื่อ osm และ database ชื่อ gis

สร้าง hstore และ postgis extension

ออกจาก postgres… Read More »

ติตตั้ง STS (Spring Tool Suite) บน Eclipse

Spring Tool Suite (STS) เป็นส่วน ขยาย ของ Eclipse IDE เพื่อใช้สำหรับ พัฒนา  Spring Application มีขั้นตอนดังนี้ 1).  ไปยัง market place 2). ให้ค้นหาคำว่า sts 3). ยืนยัน package 4). ยืนยัน license 5). restart eclipse เมื่อ report เปิดขึ้นมาใหม่ จะเห็น spring framework 6) เปลี่ยน perspective เลือก spring 8) สร้าง spring boot project 9) ใส่ข้อมูล application 10)จะได้โครงสร้างของตัวโปรเจค พิจารณา ไฟล์ pom.xml

 … Read More »

ติดตั้ง Maven บน Eclipse

มีขั้นตอนดังนี้ 1. กด Help จากเมนูใน Eclipse และเลือก Install New Software 2.กดปุ่ม Add จะได้หน้า window ใหม่เปิดขั้นมาก ให้ใส่ url สำหรับ maven repository 3. ตั้งชื่อ name ว่า Maven และ location ตั้งเป็น http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases/ 4. ให้กดเลือก package และ กด next และ กด next อีกครั้ง 5. ยอมรับ Term and condition 6. สร้าง project ใหม่ และต่อมา 7 เลือก quickstart 8 เลือก groupid,… Read More »

Deep Learning: Tensorflow

เรียนรู้ ใช้งาน Google’s Deep Learning Framework ที่ได้รับนิยม คือ TensorFlow ผ่านภาษา python3 เพื่อเรียนรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยวิธีการวิเคราะห็แบบ BigData นำมาผ่าน Machine Learning เพื่อให้เรียนรู้ ข้อมูล (algorithms) ในรูปแบบที่เป็น multi-layer neural networks ผลลัพท์ที่ได้ คือ Data Model ที่จะนำไปใช้งานต่อไป จากรูปจะสังเกตุได้ถึงกระบวนการของ Training Pipeline ที่ tensorflow ได้นำมาใช้วิเคราะห์ ผ่านทาง neutron network ที่จะให้คอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ในการเริ่มต้นการเรียนรู้ จะเริ่มต้นด้วยการใช้งานผ่านทาง ภาษา python ที่จะมีความเรียบง่าย และมีประสิทธิภาพ Architecture Tensorflow มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ 1). ติดตั้ง จะเป็นการติดตั้งผ่านทาง pip (package… Read More »

ติตตั้ง Arduino IDE บน Fedora 27

หลังจากติดตั้ง ide บน window 10 แล้ว แต่การติดตั้ง บน fedora 27 ไม่จำเป็นต้อง Download แต่สามารถติดตั้งผ่านทาง repository ได้ทันที และต้อง เพิ่ม user ในกลุ่ม uucp,dialout,lock

หลังจาก reboot

 

Pull-up Pull-down คืออะไร

เมื่อมีการกำหนด pin ให้มีเป็น ขา INPUT แต่เมื่อไม่มีการต่อกับภายนอก โปรแกรมก็จะไม่สามารถกำหนดสถานะ (State of pin) อย่างชัดเจน เรียกว่าสถานะการนี้ว่า floating อาจเป็น HIGH หรือ LOW บอกได้ยาก เพื่อป้องการไม่เป็น unknown state จึงมีการใช้งาน pull-up (to vcc) หรือ pull-down (to ground) resistor การต่อแบบ Pull-ups resistor ร่วมกับ button เมื่อ pull-up resister เมื่อไม่มีการกดปุ่มกระแสจะไหล จาก VCC ไปสู่ input pin ทำให้ค่าที่อ่านได้ จะมีค่าใกล้เคียง กับ VCC แต่เมื่อมีการกดปุ่ม จะทำให้กระแสไหลลง ground และ input pin จะเชื่อม… Read More »

เข้าใจ ขา pinout ของ Arduino

ก่อนอื่นเรามาทบทวน spec ของ board arduino uno ที่ใช้ ATmega328p Techinical Specification Microcontroller: ATmega328P Operating Voltage: 5v Input Voltage: 7-20v Digital I/O Pins: 14 (of which 6 provide PWM output) Analog Input Pins: 6 DC Current per I/O Pin: 20 mA DC Current for 3.3V Pin: 50 mA Flash Memory: 32 KB of which 0.5 KB used… Read More »

เริ่มต้นใช้งาน Arduino IDE Windows 10

การเริ่มต้นการพัฒนา Arduno uno นั้นต้องมีการติดตั้ง IDE โดย ไปยังหน้า Download Download page เลือกทำการ Download installer (exe) หรือ zip packages แนะนำให้โหลด install เพื่อทำการติตตั้งโดยตรง เพราะจะทำการติตตั้ง ide และ driver ที่จำเป็นในคราวเดียวกัน เมื่อทำการ Download เรียบร้อย ก็ให้ดำเนินการติดตั้งดังนี้ ยอมรับ License เลือกติดตั้งทั้งหมด เลือก folder สำหรับการติดตั้ง ติดตั้ง Adafruit Industries ติดตั้ง USB driver สิ้นสุดการติดตั้ง เปิด ide เชื่อมต่อ port เลือก Board Arduino Uno หากเลือก port ไม่ตรงก็แสดง error

ติดตั้ง Mysql บน CentOS7

การติดตั้ง mysql บน enterprise centos 7 สามารถเลือกติดตั้ง ได้จาก MySQL community yum repository หรือ mariadb MYSQL community เปิด browser ไปที่ https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/ Download file และทำการติดตั้ง

security firewall ตั้งค่า ไฟล์วอล ที่ พอร์ต 3306 โดยกำหนดให้กับ interface eth1 ใน zone truested การ active โซนใน ไฟล์วอลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการ add interace ให้แก่ โซน ในคำสั่ง firewall-cmd จะต้อง ระบุบ –permanent ทุกครั้ง และจึงทำการ –reload

หลังการติดตั้ง… Read More »

พัฒนา Twitter Bootstrap 4 ด้วย Gulp และ Node.js

Gulp คืออะไร Gulp เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การ  compile sass/less ที่นำมาใช้งานสำหรับการพัฒนาร่วมกับ Twitter bootstrap 4 ได้อย่างง่ายดาย พร้อมกับสามารถใช้งานร่วมกับ browser-sync ทำให้  browser สามารถแสดงผลทันทีไม่ต้องทำการ reload ก่อนการใช้งาน Gulp จะต้องทำการติดตั้ง Node.js ให้เรียบร้อยก่อนดังนี้ ติดตั้ง Node, NPM บน mac ผ่านทาง brew

ติดตั้ง node บน Fedora

หลังจากติดตั้ง ให้ติดตั้ง Gulp ให้เป็น –global

สร้าง bootstrap4 folder เพื่อให้ทำหน้าที่เป็น Project folder สามารถตั้งชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้ ตามที่ต้องการ

สร้าง package.json ด้วย คำสั่ง… Read More »