ติตตั้ง STS (Spring  Tool Suite) บน Eclipse

ติตตั้ง STS (Spring Tool Suite) บน Eclipse

Spring Tool Suite (STS) เป็นส่วน ขยาย ของ Eclipse IDE เพื่อใช้สำหรับ พัฒนา  Spring Application มีขั้นตอนดังนี้ 1).  ไปยัง market place 2). ให้ค้นหาคำว่า sts 3). ยืนยัน package 4). ยืนยัน license 5). restart eclipse เมื่อ report เปิดขึ้นมาใหม่ จะเห็น spring framework 6) เปลี่ยน perspective เลือก spring 8) สร้าง spring boot project 9) ใส่ข้อมูล application 10)จะได้โครงสร้างของตัวโปรเจค พิจารณา ไฟล์ pom.xml

 …

ติดตั้ง Maven บน  Eclipse

ติดตั้ง Maven บน Eclipse

มีขั้นตอนดังนี้ 1. กด Help จากเมนูใน Eclipse และเลือก Install New Software 2.กดปุ่ม Add จะได้หน้า window ใหม่เปิดขั้นมาก ให้ใส่ url สำหรับ maven repository 3. ตั้งชื่อ name ว่า Maven และ location ตั้งเป็น http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases/ 4. ให้กดเลือก package และ กด next และ กด next อีกครั้ง 5. ยอมรับ Term and condition 6. สร้าง project ใหม่ และต่อมา 7 เลือก quickstart 8 เลือก groupid,…