Reset ค่า password root ให้แก่  mysql และ  mariadb

Reset ค่า password root ให้แก่ mysql และ mariadb

ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย คือต้องการ ที่จะ reset password เนื่องจากไม่ทราบว่าเดิมใข้ค่า password อะไรสามารถทำได้ ง่ายๆ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 หยุดการทำงานของ mariadb-server และ start แบบ safe

ขั้นตอนที่ 3 Login แบบไม่ต้องใช้ password

ขั้นตอนที่ 4 ตั้งค่า password ใหม่

ขั้นตอนที่ 5 หยุดการทำงาน แบบ safe และค่อย start แบบปรกติ

มาเริ่มต้นใช้งาน jenkins และ Docker

มาเริ่มต้นใช้งาน jenkins และ Docker

ทดสอบการใช้งาน jenkins ผ่านทาง Docker 1 ติดตั้ง Docker Binary

2 ดาวโหลด jenkins image

3 เริ่มต้น Docker

4 ดูค่า temporary password

8 เปิด browser localhost:8080 และนำค่า password มาใส่หลังจากกรอก password ก็ติดตั้ง pluginสร้าง admin user และ กำหนด passwordเริ่มต้น การใช้งานหยุด Docker

มาเริ่มต้นสร้าง marven project ด้วย command line

Test file Apptest.java

กด manage Jenkins…

Dev Environment Fedora 28
|

Dev Environment Fedora 28

กำหนดการของการ release fedora 28 2018-04-03 Beta Release (Target #1) 2018-04-17 Final Freeze (*) 2018-05-01 Fedora 28 Final Release (GA) (Preferred Target) 2018-05-08 Fedora 28 Final Release (GA) (Target #1) ติดตั้ง Dev Environment สำหรับ Fedora 28 วางแผนการใช้งาน Vagrant บน Linux libvirt ไม่ใช่ผ่านทาง Virtualbox มีขั้นตอนดังนี้ 1) ติดตั้ง package ที่จำเป็น และ ต้องมีการ enable vt-x ใน Bios ก่อน

ติดตั้ง openstreet map บน  ubuntu 16.04

ติดตั้ง openstreet map บน ubuntu 16.04

ขั้นตอนการติดตั้ง openstreet map บน ubuntu server มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1). update server

2). ติดตั้ง dependencies

3). ติดตั้ง postgres

จะสร้าง user ชื่อว่า postgres ในระหว่างการติดตั้ง ที่มีสิทธิในการเเข้าใช้ ฐานข้อมูล ถือว่าเป็น user root ของ postgres database การใช้งานฐานข้อมูล ในครั้งแรก ให้ทำการ login เป็น postgres ต่อมาจะสร้าง database ชื่อ osm และ database ชื่อ gis

สร้าง hstore และ postgis extension

ออกจาก postgres…

Map Server part 1 : ติดตั้ง QGIS สำหรับ Mac OS X
|

Map Server part 1 : ติดตั้ง QGIS สำหรับ Mac OS X

ติตดั้ง QGIS บน mac os ล่าสุดจะสามารถใช้งาน library ของ python3 ดังนั้น เครื่อง mac จะต้องทำการติดตั้ง python3 ให้เรียบร้อยดังนี้ ก่อนอื่นให้ทำการตรวจ version ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน   1) ติดตั้ง  python3  ด้วย homebrew

  2 ไปยัง  https://www.qgis.org/en/site/ และทำการ กด Download จะไปยังหน้า Download เลือก สำหรับ mac กดเลือก KyngChaos QGIS download page เลือก Current version หลังจาก Download จะได้ package ดังนี้ ให้ติดตั้ง package ตามลำดับดังนี้ 1 install…

NextCloud 13 บน CentOS 7 ตอนที่ 2

NextCloud 13 บน CentOS 7 ตอนที่ 2

ในบทนี้ก็จะเน้นการใช้งาน nextcloud ที่ได้ทำการติดตั้งใน ตอนที่ 1 หากท่านยังไม่ได้อ่าน ในบทดังกล่าว แนะนำให้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากการใช้งาน nextcloud ผู้ใช้งานสามารถ download client ที่ได้พัฒนาไว้พร้อมสำหรับการใช้งานได้ทันที และ application จะทำงานได้ทุก platform ไม่ว่าจะใช้งาน บน window, mac, linux 1) ก่อนการใช้งานผ่าน client ให้ login ด้วย user admin และ Click ที่มุมขวาบน และ เลือก “user” สร้าง user อื่นที่สามารถ ใน องค์กร สามารถ สร้างได้ดังนี้ ในตัวอย่างเช่น username “sawangpong” พร้อมกับ สร้าง group ของ user เพื่อจัดกลุ่ม user ได้ทันที…

NextCloud 13 บน CentOS 7 ตอนที่ 1

NextCloud 13 บน CentOS 7 ตอนที่ 1

ในปัจจุบันหลายหน่วยงานมองหา Solution ที่ต้องการเก็บข้อมูลที่มีสะดวกปลอดภัยง่ายต่อการใช้งาน หลายคนคงนึกถึง Google Drive , OneDrive, หรือ Dropbox ที่หลายคนคงคุ้นเคยในการใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่มีการให้การบริการในรูปแบบของ Cloud Service อย่างแน่นอน แต่หากเราต้องการสร้าง Storage ในรูปแบบเดียวกันแต่สามารถใช้งานได้ภายในองค์กรเอง เป็นลักษณะ (one premise)  คงจะดีเนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปลือง bandwidth และสามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิ ในวันนี้จะนำเสนอการติดตั้ง Solution  NextCloud ที่นำมาสนับสนุนการทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นองจากในตอนนี้จะสอนวิธีการติดตั้งอย่างละเดียดถูกต้องและใช้งานความอย่างปลอดภัยแล้ว จะแนะนำวิธีการใช้งาน ผ่านวิธีการ Connect โดยตรงผ่าน pc (Mapdrive) มายัง nextCloud สิ่งที่ต้องเตรียม Server ที่จะติดตั้งการใช้งาน ให้ติดตั้ง Centos7 รอไว้ให้เรียบร้อย (ไม่ต้องปิด  SElinux) วางแผนพื้นการใช้งาน nextcloud ในกรณีนี้ เตรียมพื้นที่การใช้งานไว้ 100G สำหรับใช้งาน Storage 1). ติดตั้ง software…

ป้องกันความปลอดภัย ด้วย TLS สำหรับ Apache บน Centos 7

ป้องกันความปลอดภัย ด้วย TLS สำหรับ Apache บน Centos 7

บทนำ TLS ย่อมากจาก “Transport layer Security” เพื่อรองรับการสื่อสาร ระหว่าง webserver และ client ให้มีความปลอดภัย โดยการใช้ระบบ certificate เพื่อเป็นการยืนยันว่า server เป็น server ที่ client ต้องการติดต่อด้วยจริง การใช้งานสามารถใช้งาน self-signed certificate หรือ certificate ที่ยืืนยันตนเอง ถึงแม้วิธีนี้จะไม่ได้ยืนยันจาก ผู้ให้การรับรอง (Trusted cerfificate authorities) แต่ก็สามารถใช้สำหรับการเข้ารหัสการสื่อสารได้ 1 ติดตั้งโปรแกรม 2 สร้าง Certificate หลังจากการติดตั้งแล้ว ให้ทำการสร้าง certificate ด้วยการสร้าง directory สำหรับเก็บ certificate ที่สร้างขึ้น โดยตั้งชื่อ certificate ว่า “apache.crt” และ key ชื่อ “apache.key” คำสั่งที่ใช้ในการสร้าง…

Openstack Mitaka with Packstack  (RHEL7,CentOS7)
|

Openstack Mitaka with Packstack (RHEL7,CentOS7)

Packstack คืออะไร Packstack คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตั้ง Openstack แบบ Cluster สามารถติดตั้งแบบ all-in-one เพื่อให้เราสามารถเรียนรู้การใช้งาน หรือจะติดตั้งแบบ multinode เพื่อใช้งานได้ด้วยการสร้างและปรับแต่งค่าของ answerfille เบื้องหลังการทำงานจะใช้ config management แบบ Puppet ที่มี puppet module ทำหน้าเป็น template สำหรับการติดตั้ง openstack หลังจากติดตั้งแล้วสามารถดูได้ที่ /usr/share/openstack-puppet/modules/ เตรียม infrastructure สร้าง directory ชื่อ openstack และภายในมี Vagrantfile ดังนี้ Vagrantfile เตรียม cinder list Cinder Service กำหนดให้ใช้ disk จาก volume group ที่ชื่อ cinder-volumes และใน config Vagrant ได้มีการเพิ่ม…

Ansible Configuration Management
| |

Ansible Configuration Management

มาเรียนรู้การใช้งาน Ansible Ansible คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการจัดการ configuration โดยจะทำงานผ่านทาง ssh พัฒนาด้วย ภาษา python การทำงานจะงานในรูปแบบที่ต้องมี management node ที่ทำหน้าเป็น server หลังที่จะทำหน้าเป็น ผู้ที่จะต้องไปติดตั้ง package บน เครื่องserverในระบบ การทำงานจะประกอบด้วยfile ที่เกี่ยวข้อง 2 file คือ inventory file และ playbook inventory file ทำหน้าเก่็บรายชื่อของ server หรือ ip ของ server ที่จะใช้สำหรับเป้าหมายสำหรับการติดตั้ง โดยdefault หาไม่มีการกำหนด ใน option -i ก็จะใช้ inventory ตือ /etc/ansible/hosts เราสามารถที่จะแก้ไขค่านี้ได้โดยทำการแก้ไข file /etc/ansible/ansible.cfg playbook.yml ไฟล์นี้จะเป็นตัวระบุว่า จะให้ ansible…