ติดตั้ง  postgresql จาก source

ติดตั้ง postgresql จาก source

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา postgresql ได้ประกาศ release postgresql 10.3 ลองมาทดสอบการใช้งานโดยการติดตั้งผ่าน Source กันดู

  สร้าง user สำหรับใช้งาน เนื่องจากเราทำงานใน ฐานะของ root และ ก่อนการใช้งานจะต้องสร้าง user ชื่อ postgres แทน root

ขั้นตอน initial Database โดยให้เปลี่ยนเป็น user postgres

รายละเดียด -D ที่เก็บ Database -U Database Super user -W หยุดถาม password เริ่มต้น start ด้วยคำสั่ง pg_ctl

ปรับแต่ง config

พัฒนา React Native Android App บน Windows 10
|

พัฒนา React Native Android App บน Windows 10

ติดตั้ง Node.js บน window เปิด web https://nodejs.org/en/ เลือก current version ขั้นตอนการติดตั้ง verify ด้วย command

  Download java (jdk) http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads verify

เพิ่ม JAVA_PATH ใน system variable ติดตั้ง Android Studio เปิด web https://developer.android.com/studio/index.html Download และติดตั้ง เพิ่ม ANDROID_HOME C:\Users\\AppData\Local\Android\Sdk เพิ่ม target platform (SDK manager) เลือก virtual Device สำหรับ เป็น Emulator (จะต้องปิด Hyper-V )ด้วย

|

ติตตั้ง Arduino IDE บน Fedora 27

หลังจากติดตั้ง ide บน window 10 แล้ว แต่การติดตั้ง บน fedora 27 ไม่จำเป็นต้อง Download แต่สามารถติดตั้งผ่านทาง repository ได้ทันที และต้อง เพิ่ม user ในกลุ่ม uucp,dialout,lock

หลังจาก reboot

 

Pull-up Pull-down คืออะไร
|

Pull-up Pull-down คืออะไร

เมื่อมีการกำหนด pin ให้มีเป็น ขา INPUT แต่เมื่อไม่มีการต่อกับภายนอก โปรแกรมก็จะไม่สามารถกำหนดสถานะ (State of pin) อย่างชัดเจน เรียกว่าสถานะการนี้ว่า floating อาจเป็น HIGH หรือ LOW บอกได้ยาก เพื่อป้องการไม่เป็น unknown state จึงมีการใช้งาน pull-up (to vcc) หรือ pull-down (to ground) resistor การต่อแบบ Pull-ups resistor ร่วมกับ button เมื่อ pull-up resister เมื่อไม่มีการกดปุ่มกระแสจะไหล จาก VCC ไปสู่ input pin ทำให้ค่าที่อ่านได้ จะมีค่าใกล้เคียง กับ VCC แต่เมื่อมีการกดปุ่ม จะทำให้กระแสไหลลง ground และ input pin จะเชื่อม…

Map Server part 1 : ติดตั้ง QGIS สำหรับ Mac OS X
|

Map Server part 1 : ติดตั้ง QGIS สำหรับ Mac OS X

ติตดั้ง QGIS บน mac os ล่าสุดจะสามารถใช้งาน library ของ python3 ดังนั้น เครื่อง mac จะต้องทำการติดตั้ง python3 ให้เรียบร้อยดังนี้ ก่อนอื่นให้ทำการตรวจ version ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน   1) ติดตั้ง  python3  ด้วย homebrew

  2 ไปยัง  https://www.qgis.org/en/site/ และทำการ กด Download จะไปยังหน้า Download เลือก สำหรับ mac กดเลือก KyngChaos QGIS download page เลือก Current version หลังจาก Download จะได้ package ดังนี้ ให้ติดตั้ง package ตามลำดับดังนี้ 1 install…