ติดตั้ง postgresql จาก source

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา postgresql ได้ประกาศ release postgresql 10.3 ลองมาทดสอบการใช้งานโดยการติดตั้งผ่าน Source กันดู

  สร้าง user สำหรับใช้งาน เนื่องจากเราทำงานใน ฐานะของ

Read more

Pull-up Pull-down คืออะไร

เมื่อมีการกำหนด pin ให้มีเป็น ขา INPUT แต่เมื่อไม่มีการต่อกับภายนอก โปรแกรมก็จะไม่สามารถกำหนดสถานะ (State of pin) อย่างชัดเจน เรียกว่าสถานะการนี้ว่า floating อาจเป็น HIGH หรือ LOW บอกได้ยาก เพื่อป้องการไม่เป็น unknown

Read more

Map Server part 1 : ติดตั้ง QGIS สำหรับ Mac OS X

ติตดั้ง QGIS บน mac os ล่าสุดจะสามารถใช้งาน library ของ python3 ดังนั้น เครื่อง mac จะต้องทำการติดตั้ง python3 ให้เรียบร้อยดังนี้ ก่อนอื่นให้ทำการตรวจ version ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน   1)

Read more